• Anne en Lorraine
  • Consultants

Iedereen binnen Mobilee kan zichzelf zijn

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Consultancy.nl.

Al jaren draaien Anne Wever en Lorraine Ho met veel plezier mee in de consultancy en bij Mobilee: “Iedereen binnen Mobilee kan zichzelf zijn.” Hiermee onderschrijft het bureau het belang van diversiteit en inclusie.

Diversiteit en inclusie, het zijn onderwerpen die de laatste jaren steeds meer op het netvlies van organisaties zijn komen te staan. Waar diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen, draait inclusie vooral om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt en kan meedoen en bijdragen aan het succes van de organisatie.

Het zijn twee onderwerpen die ook Mobilee-collega’s Anne Wever en Lorraine Ho aan het hart gaan. De twee ervaren consultants pleiten voor een gezonde diversiteitsmix in organisaties – en ook in de consultancybranche mag die natuurlijk niet ontbreken.

“De consultancy is van oudsher een branche die gedomineerd werd – of zelfs nog wordt – door witte mannen”, constateert Lorraine.

Anne en Lorraine Mobilee over vrouwen in consultancyTegelijkertijd laat de branche zich in toenemende mate van zijn goede kant zien. Steeds meer bureaus erkennen het belang van diversiteit en inclusie en verweven dit in hun DNA. Naast dat het bestrijden van discriminatie en het bieden van eerlijke kansen voor iedereen simpelweg ‘het juiste’ is om te doen, zijn organisaties er zelf ook erg bij gebaat.

Anne geeft aan: “Ten eerste denk ik dat diversiteit en inclusie bijdragen aan de kwaliteit en innovatie van ons werk. Als we verschillende perspectieven, ideeën en ervaringen kunnen combineren, kunnen we beter inspelen op de behoeften en wensen van onze klanten.”

Ook dragen diversiteit en inclusie bij aan “de aantrekkelijkheid en het werkplezier”, ervaart ze bij Mobilee. “Als we een diverse en inclusieve cultuur hebben, kunnen we talent aantrekken en behouden, en zorgen voor een goede sfeer en samenwerking binnen ons team.”

Aandacht voor ieder individu

Maar hoe divers is Mobilee eigenlijk? “Kijkende naar de man-vrouwverhouding denk ik dat Mobilee het relatief gezien vrij goed doet”, geeft Lorraine aan. “Ook kan iedereen binnen Mobilee zichzelf zijn, in de breedste zin van het woord.”

“Als ik persoonlijk kijk naar de diversiteitsmix binnen Mobilee, dan denk ik dat we best tevreden mogen zijn”, beaamt Anne.

“Het mooie aan Mobilee vind ik de aandacht voor ieder individu met zijn of haar eigenschappen en kwaliteiten.”

Volgens Lorraine is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering: “Evengoed kunnen we naar mijn mening nog stappen maken qua diversiteitsmix. Los daarvan staan energie en groeimindset voor mij voorop, en dat de juiste persoon op de juiste plek hoort te zitten, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of geaardheid.”

Anne erkent dat ze de diversiteitsdiscussie persoonlijk “best een lastige” vindt. “Er zijn zeker kansen om de diversiteit te vergroten. Aan de andere kant is in de jaren dat ik bij Mobilee werk de diversiteit zeker vergroot. Het gaat voor mij vooral om aandacht houden voor diversiteit. Het mooie aan Mobilee vind ik juist de aandacht voor ieder individu met zijn of haar eigenschappen en kwaliteiten. Diversiteit gaat over de mix van zichtbare en onzichtbare verschillen en verdient zeker aandacht.”

De kracht van diversiteit bevorderen

Waar Mobilee met verschillende activiteiten aandacht schenkt aan het bevorderen van de diversiteit, ziet Anne zeker nog mogelijkheden om een stapje extra te zetten. Een mooie kans voor het bureau die tot nu toe nog onbenut is gebleven, is het spelen van het ‘Join the Jam! Jam Cultures Spel’. Dit spel werd ontwikkeld door Human Dimensions, een organisatie die zich specialiseert in diversiteit en inclusie.

“Stel je eigen doelen en maak je eigen keuzes. Toon lef. Laat je niet leiden door wat anderen vinden.”

“Het spel geeft inzichten, inspiratie en handvatten om de kracht van diversiteit in organisaties beter te benutten en de mate van inclusie te vergroten”, legt Anne uit. “Het daagt je uit om manieren te bedenken om je eigen organisatiecultuur nog meer open te stellen voor nieuwe gezichten en andere meningen.”

Met haar collega’s en het netwerk rond Mobilee wil Anne in de toekomst graag verder aan de slag gaan met het “leerzame en leuke spel”, zo geeft ze aan. “Daarmee kunnen we de kracht van verschillen – zichtbaar en onzichtbaar – nog beter benutten.”

Toon lef en ga in gesprek

Als grootste struikelblok ziet Anne momenteel het bespreekbaar maken van verwachtingen en behoeften. “Het gesprek aangaan op de punten die voor jou als persoon belangrijk zijn en hoe je daar gezamenlijk met je werkgever en/of klant invulling aan kunt geven, wordt nog steeds als spannend en kwetsbaar ervaren.”

Haar tip? “Maak het juist bespreekbaar, ondanks dat je er vooraf tegenop ziet.” Het sluit aan op een uitspraak vanuit het omdenken: “Soms zijn dingen niet leuk om nú te doen, maar wel leuk om straks te hebben gedaan.”

“En deze ervaring neem je dan weer mee en brengt je iedere keer een beetje verder in je ontwikkeling”, legt Anne uit. Vanuit eigen ervaring heeft ze juist gemerkt dat het bespreekbaar maken heel verrassende uitkomsten heeft. “En het eerst eens bespreken met een (vrouwelijke) collega helpt in het beeld dat je niet de enige bent.”

Ze geeft aan dat iedereen verwachtingen en behoeften heeft, en dat het bespreekbaar maken vaak voor veel meer duidelijkheid zorgt. “En het ondersteunt je uiteindelijk ook in je ontwikkeling. En ook hierin: zoek de manier die bij je past. Er is niet één manier om dit te doen.”

Aanvullend geeft Lorraine aan dat voor haar vooropstaat dat je bij jezelf blijft, wat er ook op je pad komt. “Stel je eigen doelen en maak je eigen keuzes. Toon lef. Laat je niet leiden door wat anderen vinden. Kortom: neem eigenaarschap. Wat mij betreft geldt dit niet alleen voor vrouwen werkzaam in de consultancy: het gaat op voor welke branche dan ook en het geldt voor ieder mens.”

Vacatures

Data analist consultant
Business analist consultant Utrecht