Aan de slag als portfoliomanager

Ben je gedreven door strategische doelstellingen te realiseren en bruis je van ambitie? Dan is de rol van portfoliomanager wellicht perfect voor jou! In deze dynamische functie ben je de spil in het web van projecten en programma’s, die je met oog voor detail en scherp strategisch inzicht naar succes leidt.

Wat is portfoliomanagement?

Portfoliomanagement, ook wel Project Portfolio Management (PPM) genoemd, is een managementstrategie waarmee je de projecten in je portfolio zo efficiënt mogelijk verwerkt. Het is een manier van planmatig werken. Het portfoliomanagementproces raakt de hele organisatie, van strategische planning tot dagelijkse operaties. Daarom is het essentieel om duidelijke afspraken te maken over verantwoordelijkheden, zodat de organisatie optimaal kan profiteren van haar middelen.

De rol van portfoliomanager

De portfoliomanager heeft een coördinerende en bewakende rol ten aanzien van het portfolio, zowel procesmatig als inhoudelijk. De rol van portfoliomanager heeft terrein gewonnen aan bekendheid binnen overheidsinstanties, de zorgsector en het onderwijs. Je ziet deze functie ook vaak in grote organisaties of internationale bedrijven met talloze projecten en programma’s tegelijkertijd. Echter, ook bij kleinere publieke instanties groeit de populariteit van deze rol gestaag. Dit komt mede door een toenemend aantal gelijktijdige projecten en programma’s.

Met de stijging van het aantal projecten en programma’s wordt het beheer van de balans tussen strategische doelstellingen (wat we willen), beschikbare middelen (wat we kunnen), en lopende projecten en programma’s (wat we doen) steeds uitdagender. Soms worden projecten gestart zonder vooraf duidelijk te bepalen welke capaciteit van de organisatie nodig is. Wanneer dit vaak genoeg gebeurt, kan de organisatie vastlopen. Een portfoliomanager helpt om dergelijke situaties te voorkomen.

Voor een succesvol portfoliomanagement is het essentieel dat de uitvoering van de projecten en programma’s binnen de organisatie op één en dezelfde manier plaatsvindt. Hier kan de portfoliomanager een belangrijke rol in spelen. De portfoliomanager is deskundig op het gebied van project- en programmamanagement en kan teams waar nodig coachen. Niet op inhoud, maar op proces.

De relatie tussen portfoliomanagement en informatiemanagement

De datastroom die voortkomt uit informatiemanagement is de levensader van portfoliomanagement. Zonder deze datastroom is het onmogelijk om gefundeerde beslissingen te nemen, processen te optimaliseren, risico’s te beheren en de portfolio voortdurend te verbeteren. Afhankelijk van de grootte van de organisatie, strategische focus en cultuur, valt de functie portfoliomanager soms samen op een afdeling informatiemanagement of onder een CIO (Chief Information Officer). Ook kan een portfoliomanager fungeren als een onafhankelijke expert of vallen onder strategie of projectmanagement, maar behoudt altijd een nauwe band met de informatiemanager. Lees meer over de functie informatiemanager bij Mobilee.

Salaris van een portfoliomanager

Het salaris van een portfoliomanager hangt af van verschillende factoren en de ervaring binnen specifieke branches. Het salaris zal meestal tussen de € 4000 en € 7000 liggen.

Duik in de boeiende taken van een portfoliomanager

Strategie tot leven brengen:

Analyseer de markt, de concurrentie en de interne capaciteiten om de juiste projecten te selecteren die de meeste waarde opleveren voor de organisatie. Vertaal de lange termijn doelstellingen met gemak naar concrete, haalbare plannen.

Prioriteiten stellen en koers houden:

Bewaak de voortgang van alle projecten en programma’s binnen de portfolio, stuur waar nodig bij en zorg ervoor dat ze op koers blijven om de beoogde doelstellingen te behalen. Identificeer, analyseer en mitigeer risico’s proactief.

Communicatie als sleutel tot succes:

Houd stakeholders op de hoogte van de voortgang van de portfolio en rapporteer helder over de behaalde resultaten. Duidelijke en beknopte communicatie is jouw troef.

Informatiemanagement: de kracht van data:

Begrijp de informatiebehoeften van de stakeholders en vind de benodigde informatie. Verzamel, analyseer en verspreid informatie efficiënt en effectief. De juiste informatie op het juiste moment, dat is jouw motto.

Mobilee heeft veel ervaring met portfoliomanagement bij organisaties o.a. binnen de zorg, overheid, uitvoeringinstanties en commercie. Wil je hier nu meer over weten, kijk dan ook eens bij onze artikelen rondom Agile Portfoliomanagement en onze projecten cases.

Werk voor een erkend bureau

Vacatures

Data analist consultant
Business analist consultant Utrecht