Starten als junior consultant

Als junior consultant ben je een startende professional die enkele jaren ervaring heeft op het gebied van consulting. Je kiest gemakkelijk uit verschillende manier om een doel te bereiken. Je past je gedrag en communicatiestijlen met succes aan in verschillende situaties. Je werkt je snel in bij nieuwe ontwikkelingen en leert van fouten. Toont interesse in nieuwe ervaringen en ideeën. Weet wat nodig is voor eigen ontwikkeling en realiseert leerdoelen op een effectieve manier. Je bent analytisch en kritisch. Je toetst of beweringen en onderbouwing van argumenten relevant zijn. Je legt verbanden en herkent oorzaken. Verzamelt informatie, beoordeelt deze op relevantie en analyseert zelfstandig de probleemsituatie.

Starten als medior consultant

Als medior consultant heb je inzicht in problemen, waarin meerdere belangen of vakgebieden een rol spelen. Je ziet trends en patronen in feiten die op het oog niet met elkaar verbonden zijn. Je doorziet de gevolgen van besluiten en acties, ook voor anderen. Je helpt anderen om problemen effectief te analyseren. Een medior consultant vraagt om verduidelijking van de boodschap als dat nodig is en kan complexe mededelingen samenvatten en vertalen in eigen woorden.

Werk voor een erkend bureau

Starten als senior consultant

Als senior consultant heb je zicht over de hele keten van het werk. Je inspireert en verbindt mensen vanuit een persoonlijke overtuiging. Je geeft vertrouwen en verwerft het zelf door te werken als rolmodel voor andere collega’s. Als senior consultant beschik je over coachende vaardigheden. Je creëert een lerende organisatie door vertrouwen te schenken en waardering te geven. Je draagt structureel bij aan voorwaarden waaronder mensen elkaar richting kunnen geven, steunen, feedback geven en motiveren, zodat mensen zich in het werk optimaal kunnen ontwikkelen. Versterkt de kwaliteiten van anderen door opbouwende feedback en persoonlijke begeleiding te geven. Biedt anderen eerlijke kansen en faciliteert hen bij het benutten ervan.

Denk je dat het ervaringsniveau van een junior, medior of senior consultant nu goed bij jou zou kunnen passen? 

Bekijk dan alle vacature MobileeWij geven per vacature een omschrijvingen van capaciteiten, vaardigheden, opleidingen en certificeringen die je bij voorkeur voor een specifieke functie nodig hebt.

Vacatures

Data analist consultant
Business analist consultant Utrecht